HP  210-260  Cisco  352-001  300-101  070-346  400-101  PMP  SY0-401  70-461  70-411  200-105  70-480  642-999  300-115  642-997  MB2-712  100-105  200-105  352-001  200-310  210-060  300-075  210-260  210-060  2V0-621D  300-320  SY0-401  CCA-500  070-461  101  70-462  200-105  810-403  210-065  400-101  PMP  300-101  300-115  300-320  200-125  400-051  QV_DEVELOPER_01  70-346  300-207  70-534  2V0-621  exams  dumps  exam pdf  200-310  200-125  300-075  300-101  300-115  300-320  200-125  210-060  810-403  300-075  300-101  300-115  200-310  210-060  810-403  300-075  300-101  200-105  352-001  200-310  210-060  810-403  70-697  N10-006  712-50  all exam  dumps  400-051  400-101  210-260  free exam  easy pass exam  70-410  exam dumps  70-410  100-105  SY0-401  SY0-401  300-075  200-125  dumps  how to pass  ccna cost  ccna pdf  ccna book  70-417  70-410  200-105  810-403  210-065  70-480  200-125  300-075  300-101  300-115  400-051  400-101  210-260  200-310  1Z0-808  300-320  200-125  400-051  210-060  810-403  300-075  300-101  300-115  210-060  810-403  300-075  300-075  300-101  300-115  70-412  MB7-702  300-320  200-105  352-001  200-310  352-001  200-310  210-060  200-125  400-051  400-101  210-260  200-310  300-115  300-320  200-125  210-260  200-310  1Z0-808  210-060  810-403  300-075  210-060  810-403  300-075  300-101  300-115  RH300  CSTE  220-301  200-125  apple  300-115  210-060  300-375  200-125  300-135  70-410  200-105  100-105  300-115  300-320  200-125  400-051  400-101  200-125  200-310  210-060  HP0-D19  70-410  1Z0-434  1Z0-068  1Z1-032  200-310 dump  cisco 200-310  200-310 exam 

Rehabilitacja – Ośrodki rehabilitacyjne http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl Thu, 11 Jan 2018 15:31:41 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.4 Ergoterapia http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/ergoterapia/ http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/ergoterapia/#respond Fri, 06 May 2011 11:10:32 +0000 http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/?p=93 Ergoterapia to forma psychoterapii, w której wykorzystywane są wszelkie rodzaje pracy i rekreacji jako metody lecznicze. Samo słowo ergo wywodzi się z języka greckiego i oznacz czynię, robię. Zawód ergoterapeuty upowszechnił się w XX wieku w Stanach Zjednoczonych.

Ergoterapia stosowana jest przede wszystkim przy dolegliwościach związanych z narządami ruchu, układem nerwowym i stanem psychicznych. Zadaniem terapeutów jest przywrócenie pacjenta do pełnej sprawności, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychiczny. W tym celu prowadzone są różne ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową oraz nauka radzenia sobie z codziennymi czynnościami, które w przypadku zdrowych osób są naturalne.

Metody ergoterapeutyczne przynoszą najlepsze efekty, kiedy są wykonywane kompleksowo przez udziale lekarzy, logopedów oraz psychologów. Tylko dzięki pomocy specjalistów, chory będzie w stanie wykonywać każde formy aktywności zawodowej oraz socjalnej. Istotnym elementem terapii jest czynny udział w życiu rodzinnym, mający pozytywne wpłynąć na motywację pacjenta.

Ergoterapeuci bardzo często, prócz wsparcia psychicznego, oferują pomoc w domu. W mieszkaniu tworzone jest bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym chory będzie w stanie powrócić do pełni sił, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Ponadto terapeuci przygotowują szereg gier i zabaw (plastycznych, technicznych, sportowych), będących formą specjalnych ćwiczeń, co również daje zadowalające efekty lecznicze.

]]>
http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/ergoterapia/feed/ 0
Ośrodek Wczasowo- Rehabilitacyjny „Posejdon” w Krynicy Morskiej http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/osrodek-wczasowo-rehabilitacyjny-%e2%80%9eposejdon%e2%80%9d-w-krynicy-morskiej/ http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/osrodek-wczasowo-rehabilitacyjny-%e2%80%9eposejdon%e2%80%9d-w-krynicy-morskiej/#respond Tue, 08 Mar 2011 11:52:00 +0000 http://osrodkirehabilitacyjne.pl/?p=27 ośrodek Posejdon

Negatywny wpływ współczesnego trybu życia oraz szkodliwych substancji, które wytwarzane są przez fabryki i spaliny samochodowe, prowadzi często do dolegliwości zdrowotnych. W poprawie kondycji organizmu mogą pomóc turnusy w ośrodkach rehabilitacyjno-wczasowych.

Ośrodek Wczasowo- Rehabilitacyjny „Posejdon” w Krynicy Morskiej jest jednym z miejsc, umożliwiających różne kuracje zdrowotne. W pełni przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, cierpiących na epilepsję oraz cukrzyce. W ośrodku prowadzone są terapie związane z chorobami układu krążenia i układu oddechowego oraz schorzeniami neurologicznymi, reumatologicznymi oraz laryngologicznymi.

Wśród ofert ośrodka znaleźć można naświetlania, jontoforezę, kąpiel perełkowa, masaże, inhalacje, kinezyterapię oraz ćwiczenia gimnastyczne. Rehabilitacja prowadzona jest w 14-dniowych turnusach, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Koszt kuracji uzależniony jest od terminu i standardu pokoju.

]]>
http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/osrodek-wczasowo-rehabilitacyjny-%e2%80%9eposejdon%e2%80%9d-w-krynicy-morskiej/feed/ 0
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/dofinansowanie-turnusow-rehabilitacyjnych/ http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/dofinansowanie-turnusow-rehabilitacyjnych/#respond Tue, 08 Mar 2011 11:43:29 +0000 http://osrodkirehabilitacyjne.pl/?p=9 Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Powrót do zdrowia często wymaga dłuższej rekowalenscencji po odniesionym urazie lub chorobie. Jedną z form odzyskiwania sił są turnusy rehabilitacyjne. W trakcie trwania takiego turnusu znacząco podnosi się sprawność ruchowa, wzrasta koncentracja, rozwijane są zainteresowania. Połączenie czynnej rehabilitacji z aktywnym wypoczynkiem, zarówno fizycznym, jak i umysłowym, doskonale sprawdza się również w przypadku osób stale niepełnosprawnych. W trakcie turnusów nierzadko prowadzone są dodatkowe zajęcia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego kuracjusza.

Turnusy rehabilitacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ można ubiegać się o zwrot kosztów takiego wyjazdu. Turnusy częściowo finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zazwyczaj organizuje się dla około 20-osobowej grupy na okres dwóch tygodni. Wśród uczestników wyjazdu rehabilitacyjnego mogą być zarówno osoby korzystające z dofinansowania, jak i te samodzielnie pokrywające koszty pobytu w sanatorium.

Staranie się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego wymaga spełnienia określonych wymogów. Środki przeznaczone są dla osób z orzeczeniem o posiadaniu pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia niepełnosprawności. Dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielności, dla niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia. Spełniający jeden z powyższych wymogów może zgłosić się do lekarza z prośbą o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Dofinansowanie przyznane zostanie jedynie tym osobom, które nie korzystają z dodatkowych środków za pośrednictwem programu PFRON. Uczestnik turnusu nie może również pełnić roli opiekuna. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o wysokości dochodu i ilości osób, należących do wspólnego gospodarstwa domowego oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowa. Dofinansowanie przysługuje jedynie raz w roku kalendarzowym.
Zasady dofinansowania zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku. O dodatkowe środki starać się może się osoba, posiadająca dochód nie większy niż 50% standardowego dochodu na osobę w jednym gospodarstwie domowym (czyli około 1500 zł netto), a w przypadku osób samotnych – 65% przeciętnego wynagrodzenia (około 19000 zł netto). Zarabianie większych pieniędzy wiąże się z odliczeniem nadwyżki z dofinansowania po jego przyznaniu. Wszelkie informacje, co do sytuacji materialnej rehabilitanta, należy przedstawić w centrum pomocy.

Proces starania się o dofinansowanie, tak jak to jest w przypadku ministerialnych środków, wymaga szeregu dokumentów. Zacząć należy od złożenia wniosku o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dołączonym wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Orzeczenie lekarskie może pochodzić maksymalnie sprzed 3 miesięcy. Powinno być w nim wyszczególnione, czy na turnusie konieczna będzie obecność indywidualnego opiekuna. Następnie należy dostarczyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Centrum pomocy ma 10 dni na poinformowanie wnioskodawcy o ewentualnych nieścisłościach formalnych. Braki należy uzupełni w ciągu 30 dni, w innym wypadku wniosek nie zostanie rozpatrzony. Poprawne dokumenty są skrupulatnie analizowane. Na podjęcie decyzji centrum pomocy ma 30 dni. Informacja o przyznaniu dofinansowanie lub odrzuceniu wniosku, zostanie przesłana pisemnie do wnioskodawcy w ciągu tygodnia od jej ogłoszenia. Jeśli rehabilitant otrzyma środki musi w terminie 21 dni wybrać ośrodek, w jakim chce odbyć turnus. Centrum pomocy dokona jednak dokładnej weryfikacji, czy wybrane miejsce spełnia wszelkie standardy i przysłuży się choremu w poprawie zdrowia.
Wysokość dofinansowania turnusu waha się miedzy 15 a 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zależą jest od rodzaju niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji materialnej. Koszty turnusu wynoszą około 1000 zł, dlatego całkowite pokrycie kosztów z dodatkowych środkowym finansowych nie jest możliwe.

]]>
http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/dofinansowanie-turnusow-rehabilitacyjnych/feed/ 0
Co to jest rehabilitacja http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/co-to-jest-rehabilitacja/ http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/co-to-jest-rehabilitacja/#respond Tue, 08 Mar 2011 11:41:09 +0000 http://osrodkirehabilitacyjne.pl/?p=4 rehabilitacja

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa rehabilitacje jako postępowanie o pełnym charakterze, skierowane do osób niepełnosprawnych, zarówno w kwestiach fizycznych, jak i psychicznych, mając przywrócić chorego do całkowitej bądź wystarczającej sprawności fizycznej i psychicznej, umożliwiającej podjęcie pracy zarobkowej oraz uczestnictwo w życiu społecznym.

Rehabilitacja jako proces medyczno-społeczny rozwinęła się po II wojnie światowej. Została ona wówczas włączona do faz terapii, po diagnozowaniu i leczeniu. Rehabilitacja opiera się na czterech podstawowych zasadach: powszechności, kompleksowości; wczesności oraz ciągłości.
Kompleksowość dotyczy różnorodności w rodzajach zajęć rehabilitacyjnych. Prowadzone są terapie z udziałem specjalistów z wielu dziedzin medycyny i innych nauk, a dokładniej z lekarzami rehabilitantami, fizjoterapeutami, pielęgniarkami, neurologami, ortopedami, reumatologami, kardiologami urologami, pediatrami oraz terapeutami zajęciowymi.

Proces rehabilitacji medycznej dzieli się na terapię medyczną, społeczną i zawodową. Zajęcia z zakresu medycyny, określanej również jako fizjoterapia, to kinezyterapia, fizykoterapia i masaż leczniczy. W kinezyterapii, czyli leczeniu ruchem, wykorzystuje się przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, mające poprawić ogólną kondycje ciała. Ćwiczenia mogą dotyczyć grupy narządów lub określonego miejsca w organizmie, szczególnie dotkniętego chorobą.
Fizykoterapia wspomaga jedynie rehabilitacje, rzadko jest stosowana jako samodzielna terapia. Jej efektem jest złagodzenie bólu. Opiera się na użyciu pewnego rodzaju energii, która powstają przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W skład fizykoterapii wchodzi elektroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, krioterapia.
Natomiast masaż leczniczy służy pobudzeniu krążenia i rozluźnieniu pacjenta. Uciskanie skóry w miejscach, w których potrzebna jest rehabilitacja kojąco wpływa na samopoczucie chorego oraz pozytywnie wpływa na pracę układu krążenia i układu nerwowego.

Najważniejszą regułą przy prowadzeniu rehabilitacji jest systematyczność. Jedynie regularne zajęcia mogą przynieść dobre efekty. Niezbędne jest również zaangażowania rehabilitanta podczas wykonywanie wszelkich ćwiczeń.
Proces rehabilitacyjny można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest diagnozowanie funkcjonalne. Następnie ustalane są podstawowe cele prowadzania terapii. Przewidywane są również najbardziej prawdopodobne skutki rehabilitacji. Później oceniana jest jej skuteczność. Ewentualnie wprowadzone zostają zmiany, co do metod leczenia.

]]>
http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/co-to-jest-rehabilitacja/feed/ 0